CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG


- Website https://onskysmart.com/ là website cung cấp các sản phẩm Smart được thiết lập bởi CÔNG TY TNHH ONSKY VIỆT NAM, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
- Khách hàng tham gia mua hàng trên OnSkySmart.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Sản phẩm giao dịch trên OnSkySmart.com bao gồm hàng hóa và phải đáp ứng đầy đủ qui định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo.

- Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên OnSkySmart.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên OnSkySmart.com. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và qui định của pháp luật hiện hành.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn